Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43
Tiên Vương Chap 42 - Next Chap 43

Bình Luận (17)
Ting
TingẨn Danh 1 Tháng Trước
Mạch truyện đoạn đầu hơi nhanh thì phải.
Trả lời
Hazy Kensuko
Hazy KensukoThành Viên 1 Tháng Trước
Hóng quá đê
Trả lời
lucky monique
lucky moniqueẨn Danh 1 Tháng Trước
lại hết nữa huhu!
Trả lời
tenger
tengerẨn Danh 1 Tháng Trước
:^ ủa tao ghét con tóc đỏ z
Trả lời
Airi Bạch Kiemomo
Airi Bạch KiemomoẨn Danh 3 Tháng Trước
e là chúng ta thảm bại chứ gì !?
Trả lời
Airi Kiemomo
Airi KiemomoẨn Danh 3 Tháng Trước
thời ơi ! tui yêu nhóm địch quá hà !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Trả lời
Liliana
LilianaẨn Danh 3 Tháng Trước
yêu nhóm dịch quá đi hui!
Trả lời
Laxus
LaxusẨn Danh 3 Tháng Trước
cũng ít có á quá hén kkkk
Trả lời
Người qua đường
Người qua đườngThành Viên 3 Tháng Trước
Đù mía tự vô xong la làng
Giết k tha
Trả lời
Tú Nguyễn
Tú NguyễnThành Viên 3 Tháng Trước
Cuốn ghê
Trả lời