Tinh Thần Biến

Tinh Thần Biến

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Tình trạng: Đang Cập Nhật

Thống kê: 270 3,304 5,296,314

Một câu truyện tiên hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu. Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.Truyện mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

Danh sách chương

20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018
20/05/2018

Cùng thể loại

 • Shoujo Kishidan X Knight Tale
  2 Năm Trước Hot

  Shoujo Kishidan X Knight Tale

  Shoujo Kishidan X Knight Tale

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 2,940

  Lượt theo dõi: 31

 • Uzumaki
  1 Năm Trước Hot

  Uzumaki

  Uzumaki

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 91,653

  Lượt theo dõi: 78

  Xuất hiện từ đầu manga dưới hình dáng một chiếc vỏ ốc nhỏ tưởng chừng như vô hại, hình xoắn ốc kỳ lạ ấy nhanh chóng lan dần ra và chiếm lấy toàn bộ thị trấn như một thứ bệnh dịch. Nó xuất hiện khắp nơi trong từng trang vẽ của Junji Ito. Nó sống trong cây dương xỉ, trong vỏ sò, trong những lọn tóc xo...
 • Ác Ma Pháp Tắc
  8 Ngày Trước Hot

  Ác Ma Pháp Tắc

  Ác Ma Pháp Tắc

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 39,480

  Lượt theo dõi: 175

  Thế giới trong truyện pha trộn giữa khoa học hiện đại và ma pháp. Nhân vật chính – Đỗ Duy – là con trưởng trong gia đình quyền quý, sau khi đầu thai vẫn giữ nguyên kiến thức từ kiếp trước. Do cơ thể và kiến thức không thích nghi được nên từ khi sinh ra, hắn không chịu nói, cơ thể gầy yếu khác hẳn nh...
 • Our War That Ends The World, Or Perhaps The Crusade That Starts It Anew
  6 Tháng Trước Hot

  Our War That Ends The World, Or Per...

  Our War That Ends The World, Or Perhaps The Crusade That Starts It Anew

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 29,430

  Lượt theo dõi: 822

  Một thanh niên đi cứu gái ra khỏi ngục, xong lại bị tống vào ngục và rồi cái gì đến cũng sẽ đến
 • Đại Long Môn Khách Sạn
  3 Năm Trước

  Đại Long Môn Khách Sạn

  Đại Long Môn Khách Sạn

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 10,284

  Lượt theo dõi: 16

  Vừa mới bái đường xong thì bị trượng phu bỏ, đường dường Long gia đại tiểu thư mà phải đi làm tiểu nhị cho khách điếm của nhà mình, đi đường thì suýt chút nữa bị giết, khó khắn lắm mới thoát chết thì gặp phải một nam nhân tới ăm cơm không trả tiền, cho dù ngươi không trả tiền thì cũng phải lưu lại t...
 • Majin Tantei Nougami Neuro
  5 Tháng Trước

  Majin Tantei Nougami Neuro

  Majin Tantei Nougami Neuro

  Tình trạng: Đang Cập Nhật

  Lượt xem: 32,956

  Lượt theo dõi: 41

  Ác quỷ Neuro luôn luôn thèm khát được ăn những 'bí ẩn'. Ở địa ngục không thể nào thỏa mãn được cơn đói đó nên Neuro đã lên thế giới loài người nhằm tìm kiếm những 'bí ẩn'. Vụ án mạng của cha một cô gái có vẻ khá hấp dẫn với Neuro... Nhưng điều gì còn đang chờ đợi hai người ở phía trước? Hãy cùng tìm...
Bình Luận (306)
susi bibi
susi bibiThành Viên 5 Ngày Trước
xin link truyen bi drop -,-
Trả lời
Kochou Shinobu
Kochou ShinobuThành Viên 6 Ngày Trước
Isekai cực mạnh
Trả lời
fan one
fan oneThành Viên 7 Ngày Trước
bị drop mong cho có thành viên nào nhận làm tiếp truyện này cũng ổn -.-
Trả lời
vchgghjhc
vchgghjhcThành Viên 7 Ngày Trước
hay vay ma drop
Trả lời
buồn
buồnẨn Danh 7 Ngày Trước
lâu v hic 1 năm r
Trả lời
Yuuki
YuukiẨn Danh 7 Ngày Trước
novel full mà manhua năm rưỡi r đ ra đkm cho 10 điểm :)))
Trả lời
Lạc Hy
Lạc HyẨn Danh 14 Ngày Trước
Drop rồi sao.. Chờ đợi đã hơn 1 năm rồi cơ đấy
Trả lời
chấm
chấmThành Viên 15 Ngày Trước
xin cảnh giới truyện
Trả lời
ư ư kimochi
ư ư kimochiThành Viên 15 Ngày Trước
chấm 1. Phạm nhân giới:
- Hậu thiên (tiền - trung - hậu)
- Tiên thiên (tiền trung hậu)
--> Tứ cửu trong kiếp 4 đạo thiên lôi:
- Kim Đan (tiền - trung - hậu)
- Nguyên Anh (tiền - trung - hậu)
--> Độ 69 kiếp (6 đạo lôi)
- Động Hư (tiền - trung - hậu)
- Không Minh (tiền - trung - hậu)
- Độ Kiếp (tiền - trung - hậu)
--> Giai đoàn này chia làm 2 hướng:
- Tán tiên/Tán Mêu/Tán Ma có 12 tinh (độ kiếp lôi thất bại tu tiên thì thành tán tiên tương tự với tu ma và yêu thú)
- Đại Thành (tiền - trung - hậu) (độ kiếp lôi thành công)
Đến đây chỉ cần tu luyện đến đại viên mãn tùy người mà thời gian cảm nhận phi thăng lên Tiên Giới sẽ khác nhau.
Ở phàm giới có 2 hướng tu luyện là NỘI CÔNG và NGOẠI CÔNG đều có thể đạt đến tiên thiên đại viên mãn - vì tu luyện cực kì khó và vất vả nên chỉ có Tần Vũ là người duy nhất tu luyện thành công Ngoại công đến tiên thiên, sau này còn có hậu nhân của Tần Vũ nữa. Người muốn tu luyện Tinh Thần Biến bắt buộc phải đạt đến Ngoại Công tiên thiên ngoại công mà hầu hết Tu Chân đều tu nội cung nên mấy tâm thiên đồ đều không có giá trị gì nhiều nên tầng lớp bá đạo không ai tranh giành.
2. Tiên giới:
- Thiên Tiên (nhất cấp -> cửu cấp)
- Kim Tiên (nhất cấp -> cửu cấp)
- Tiên đế/Ma đế/Yêu đế (nhất cấp -> cửu cấp)
--> Trải qua lôi kiếp phi thăng lên Thần Giới
3. Thần giới:
- Thần nhân: hạ - trung - thượng
- Thiên thần: hạ - trung - thượng
- Thần vương (có cấp bậc nhưng không rõ ràng, số lượng ít)
- Thiên tôn (thuộc hàng truyền thuyết, số lượng cực ít, có thể đếm trên đầu ngón tay và do Chưởng Khổng Giả - người sáng tạo ra vũ trụ quyết định hoặc cũng có thể tự cảm ngộ nhưng chưa có trong truyện)
4. Chưởng khổng giả:
- Có thể nằm ở vũ trụ khác để sáng tạo ra vũ trụ của riêng mình.
- Hiện tại có 3 Chưởng Khổng Giả là: Hồng Mông (sinh mệnh đầu tiên), Lâm Mông (ở trong vũ trụ của Hồng Mông sáng tạo ra vũ trụ Lâm Mông của riêng mình) và Tần Mông tức Tần Vũ (ở trong vũ trụ của Lâm Mông sáng tạo ra vũ trụ của riêng mình, theo cách này thì vũ trụ của truyện là của Lâm Mông nhé)
- Cuối truyện thì Tần Vũ sáng tạo ra hoàn thiện Tân Mông Vũ Trụ nhưng chưa có sự sống và đang sáng tạo sự sống và văn minh), dọc theo chiều dài của cốt truyện là quá trình hình thành các giai đoạn của Tần Mông Vũ Trụ cũng là các cảnh giới của Tinh Thần Biến:
+ Tinh Vân (tiền - trung - hậu) - tương đương Kim Anh kỳ
+ Lưu Tinh (tiền - trung - hậu) - tương đương Nguyên Anh kỳ
+ Tinh Khắc (tiền - trung - hậu) - tương đương Động Hư kỳ
+ Hành Tinh (tiền - trung - hậu) - tương đương Không Minh kỳ
+ Độ Kiếp (tiền - trung - hậu) - tương đương Độ Kiếp kỳ
+ Hằng Tinh (tiền - trung - hậu) - tương đương Đại Thành kỳ
--> Tần Vũ sáng tạo thêm (vì lúc lụm được Tinh Thần Biến chỉ có 6 cảnh
giới thôi nếu muốn tu luyện thì phải sáng tạo thêm):
+ Ám Tinh (tiền - trung - hậu)
+ Hắc động (tiền - trung - hậu)
+ Nghiêm Điểm (tiền - trung - hậu)
+ Càn Khôn
+ Vũ Trụ sơ khởi
+ Vụ Trụ đại thành (phàm giới - tiên/yêu/ma giới - thần giới)
Trả lời
Phan Truong Phat
Phan Truong PhatThành Viên 8 Ngày Trước
ư ư kimochi It's too long my eyes is blind
Trả lời