Tôi đã tới chỗ của Ogre-san Chap 5 - Next Chap 6
Tôi đã tới chỗ của Ogre-san Chap 5 - Next Chap 6
Tôi đã tới chỗ của Ogre-san Chap 5 - Next Chap 6
Tôi đã tới chỗ của Ogre-san Chap 5 - Next Chap 6
Tôi đã tới chỗ của Ogre-san Chap 5 - Next Chap 6
Tôi đã tới chỗ của Ogre-san Chap 5 - Next Chap 6
Tôi đã tới chỗ của Ogre-san Chap 5 - Next Chap 6
Tôi đã tới chỗ của Ogre-san Chap 5 - Next Chap 6
Tôi đã tới chỗ của Ogre-san Chap 5 - Next Chap 6

Bình Luận (39)
Tran Nhan
Tran NhanThành Viên 3 Ngày Trước
Ngọt hơn cả đường
Trả lời
Lolicon
LoliconẨn Danh 3 Ngày Trước
Thiên thần
Trả lời
Nguyễn Tân
Nguyễn TânThành Viên 3 Ngày Trước
:) má ăn ngọt quá có bị gì không mọi người
Trả lời
Cc
CcThành Viên 2 Ngày Trước
Nguyễn Tân Bác muôn bộ bad ending ko
Trả lời
Nguyễn Tân
Nguyễn TânThành Viên 1 Ngày Trước
Cc :^) thôi bác ơi coi bad ending buồn chết
Trả lời
Su-chan
Su-chanẨn Danh 3 Ngày Trước
Cute chớt nhau roài >
Trả lời
FBI
FBIThành Viên 3 Ngày Trước
Ara are
Trả lời
Linh Lan
Linh LanThành Viên 4 Ngày Trước
ứa kute quá đỗi hà
Trả lời
FBI
FBIẨn Danh 4 Ngày Trước
Ae biết công việc của mình rồi đấy
Trả lời
FBI z
FBI zẨn Danh 4 Ngày Trước
FBI Bắt lolicon nào :)))
Trả lời