Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45
Trên Người Ta Có Một Con Rồng Chap 44 - Next Chap 45

Bình Luận (340)
Ông Giáo
Ông GiáoẨn Danh 19 Giờ Trước
Gặp t là main chắc nên gồng lên 1 xíu tiên khí cho bọn già câm cái mỏm lại,coi mà tức dùm th main
Trả lời
Andy Vang
Andy VangThành Viên 20 Giờ Trước
Đụ má, thế gọi đến để nhìn ah. Vậy mà cũng nhịn đc
Trả lời
ABCXXXZ
ABCXXXZẨn Danh 1 Ngày Trước
Hmmmm
Tác giả ?
Dù có kinh thì cũng k gắt z đéo hợp lý j cả
Trả lời
Cậu Vàng
Cậu VàngThành Viên 1 Ngày Trước
chap này là chap bn truyện chữ ạ?
Trả lời
Hmm Con Cặk
Hmm Con CặkThành Viên 1 Ngày Trước
Xin bộ tựa như lày
Trả lời
HDL
HDLẨn Danh 1 Ngày Trước
Quá ngắn cho 1 chap.. =v
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 1 Ngày Trước
Hn
Trả lời
Fan cứng
Fan cứngẨn Danh 1 Ngày Trước
Cứ khoá mõm rồng đi rùi hậu quả tự bt :)))
Trả lời
Ma Thần
Ma ThầnThành Viên 3 Ngày Trước
Chà
Trả lời
koro sushine
koro sushineThành Viên 4 Ngày Trước
Hm
Trả lời