Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 5 - Next Chap 6

Bình Luận (33)
hen-chan
hen-chanẨn Danh 6 Ngày Trước
chắc mẹ thằng lằng ấy với rồng rồi đẻ ra con hình rồng nhưng sức mạnh bằng con thằng lằng
Trả lời
hen-chan
hen-chanẨn Danh 6 Ngày Trước
con này là thằng lằng chứ rồng cái méo gì mà ăn cỏ đc
Trả lời
Sohara
SoharaThành Viên 9 Ngày Trước
Con rồng chất nhất mình từng thấy
Trả lời
One
OneThành Viên 12 Ngày Trước
Trả lời
One
OneThành Viên 12 Ngày Trước
Hmmm con thằng lằng hay là con rồng :v
Trả lời
Nguyễn Dũnge
Nguyễn DũngeẨn Danh 11 Ngày Trước
One Rồng nhưng nó ăn chay nên coi như thằn lằn . Thật ra nó mạnh lắm :)) chỉ là nó ngu quá nên sm bị ngủ quên thôi
Trả lời
One
OneThành Viên 4 Ngày Trước
Nguyễn Dũnge Hóng buff :))))
Trả lời
Ngáo
NgáoThành Viên 12 Ngày Trước
Đầu truyện mà con rồng ăn nhỏ đó chắc bị oanh cho ỉa
Trả lời
Nguyễn  Đức
Nguyễn ĐứcThành Viên 20 Ngày Trước
Rồng méo gì ăn hại vl
Trả lời
D F
D FThành Viên 26 Ngày Trước
Lần đầu t thấy con rồng vô dụng vcl
Trả lời