Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7
Weak 5000 – Year Old Vegan Dragon Chap 6 - Next Chap 7

Bình Luận (33)
hen-chan
hen-chanẨn Danh 1 Tháng Trước
chắc mẹ thằng lằng ấy với rồng rồi đẻ ra con hình rồng nhưng sức mạnh bằng con thằng lằng
Trả lời
hen-chan
hen-chanẨn Danh 1 Tháng Trước
con này là thằng lằng chứ rồng cái méo gì mà ăn cỏ đc
Trả lời
Sohara
SoharaThành Viên 1 Tháng Trước
Con rồng chất nhất mình từng thấy
Trả lời
One
OneThành Viên 1 Tháng Trước
Trả lời
One
OneThành Viên 1 Tháng Trước
Hmmm con thằng lằng hay là con rồng :v
Trả lời
Nguyễn Dũnge
Nguyễn DũngeẨn Danh 1 Tháng Trước
One Rồng nhưng nó ăn chay nên coi như thằn lằn . Thật ra nó mạnh lắm :)) chỉ là nó ngu quá nên sm bị ngủ quên thôi
Trả lời
One
OneThành Viên 29 Ngày Trước
Nguyễn Dũnge Hóng buff :))))
Trả lời
Ngáo
NgáoThành Viên 1 Tháng Trước
Đầu truyện mà con rồng ăn nhỏ đó chắc bị oanh cho ỉa
Trả lời
Nguyễn  Đức
Nguyễn ĐứcThành Viên 1 Tháng Trước
Rồng méo gì ăn hại vl
Trả lời
D F
D FThành Viên 1 Tháng Trước
Lần đầu t thấy con rồng vô dụng vcl
Trả lời